Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.

Vítejte na oficiálních stránkách Technických služeb Nové Strašecí. Jsme firma sloužící občanům města Nové Strašecí a nabízející své služby i široké podnikatelské veřejnosti.

Zajišťujeme zejména tyto činnosti:
– veřejné osvětlení
– úklid města
– provoz čistírny odpadních vod a kanalizace
– opravy komunikací a chodníků
– sekání trávy
– údržba městského mobiliáře
– vytápění, provoz CZT a lokálních kotelen
– správu parkovacích míst a automatů
– svoz směsného komunálního odpadu a vytříděných složek odpadu

Aktuality