Změna telefonních čísel

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. mění telefonní čísla do sídla společnosti. Do konce měsíce listopad budou fungovat stávající telefonní čísla  a zároveň budou již fungovat nová čísla. Nová čísla jsou 725 907 206 – fakturace, odpady, bio odpad a 725 108 390 – objednávky, stočné, správa parkovacích míst

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné -2022

Technické služby jakožto provozovatel veřejné kanalizace ve městě Nové Strašecí zveřejňují Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2022.
Ke stažení zde – město nebo zde – Středočeské vodárny a.s.

Rubriky: cov | Napsat komentář

Rekonstrukce parkoviště v Křivoklátském sídlišti v letošním roce

 

Vážení občané Křivoklátského sídliště

informujeme vás, že od 17.4.2023 bude zahájena výstavba parkovacích míst a příjezdové komunikace pro nový bytový dům. Tato stavba se bude realizovat částečně v prostoru stávajícího parkoviště Topinkova II a bude se týkat parkovacích stání číslo 42 – 57 a 61 – 76. Situace je zobrazena na obr. č. 1  (realizaci zeleně vyznačené plochy řeší město Nové Strašecí – realizuje společnost MI Roads, a. s., Fialově vyznačená plocha řeší stavebník bytového domu – Slánská stavební s.r.o.). Realizačně se bude řešit nejprve zeleně vyznačená plocha na kterou budou bezprostředně navazovat práce na fialově vyznačené ploše.

V dotčeném území na stávajícím parkovišti Topinkova II jsou pro stání 42 – 51 připraveny náhradní stání na parkovišti v ulici Křivoklátská (rekonstruované parkoviště v r. 2022 – naproti oplocenému parkovišti)

Parkovací stání č.              42 bude na č. 4   

                                               43 bude na č. 8

                                               44 bude na č. 22

                                               45 bude na č. 24

                                                46 bude na č. 66

                                               47 bude na č. 86

                                               48 bude na č. 87

                                               49 bude na č. 88

                                               50 bude na č. 89

                                               51 bude na č. 90

Ostatní automobily budou moc parkovat v ulici Křivoklátská v úseku od oploceného parkoviště k trafostanici. Pro tento účel bude po dobu stavby tato komunikace zjednosměrněna. Jedná se o stejné dopravní značení jako v loňském roce. Viz obr. č.2

Následně v měsíci květnu předpokládá město zahájení rekonstrukce dalších částí parkoviště v sídlišti Křivoklátská – Topinkova II. Rozsah je zobrazen na obr. č.3 – hnědá plocha

Tuto Rekonstrukci zamýšlíme rozdělit následně do 3. etap

  1. etapa bude zahrnovat vybudování parkovacích míst podél místní komunikace před domy č.p. 879 – 880 a 881 – 882 a první část samotného parkoviště.
  2. etapa bude zahrnovat   vybudování parkovacích míst v severní části podél plotu
  3. etapa bude zahrnovat vybudování zbylé části parkoviště před domem č.p. 1138

Etapizace u této rekonstrukce je zobrazena na obr. č. 4

V současné době probíhá veřejná soutěž na zhotovitele stavby a po vybrání stavební společnosti, která bude stavbu realizovat, s ním bude plán města na postup stavebních prací projednán.

V rámci této stavby bude také provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

V průběhu této rekonstrukce budou vyparkovaná auta moci parkovat v ulici Křivoklátská v úseku od oploceného parkoviště k trafostanici. Pro tento účel bude po dobu stavby tato komunikace zjednosměrněna.

Po rekonstrukci parkoviště budou jednotlivá stání označena čísly a bude zhotovena situace, ve které budou nová čísla a stará čísla parkovacích stání. Některá parkovací stání budou umístěna na jiném místě než jsou nyní – z podstaty nového uspořádání parkovacích míst a vybudování nové komunikace v ulici Topinkova s napojením na místní komunikaci v ulici Viktora Olivy.

Veškeré další informace budou zveřejněny na webu Technických služeb a města Nové Strašecí 

Obr. č. 1

Obr. č. 1

Obr. č. 2

 


Obr. č. 3
Obr. č. 4

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rekonstrukce parkoviště v Křivoklátském sídlišti v letošním roce

Kalkulace ceny za dodávanou tepelnou energii pro rok 2023

Vytápění (+ dodané teplo z předávacích objektových stanic) Kč 1 250,36 /Gj bez DPH, Kč 1 375,40 /Gj včetně DPH
Teplá užitková voda (mimo předávací objektové stanice) Kč 1237,45 /Gj bez DPH, Kč 1 361,20 /Gj včetně DPH

Rubriky: teplo | Napsat komentář

Rozmístění parkovacích míst pro držitele karty K4 a K5 na zrekonstruovaném parkovišti v sídlišti Křivoklátská .

V souvislosti s rekonstrukcí parkoviště „Křivoklátská“ je nutné provést úpravu číslování karet a rozmístění parkování. Přehledová mapka je dostupná zde

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozmístění parkovacích míst pro držitele karty K4 a K5 na zrekonstruovaném parkovišti v sídlišti Křivoklátská .

Parkování v Křivoklátském sídlišti v průběhu rekonstrukce parkoviště

Od 6.6.2022 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci parkoviště v Křivoklátském sídlišti označeného pod K4 a K5. (východní parkoviště vedle domu č.p. 970). viz zde.
Automobily z I. etapy rekonstrukce tohoto parkoviště budete moci parkovat podélně v ulici Křivoklátská, která bude zjednosměrněna v úseku od oploceného parkoviště směrem do sídliště Křivoklátská, viz. obrázek níže. Po dokončení 1. etapy bude parkoviště ihned využíváno pro parkování aut z 1. etapy a částečně i pro automobily z 2. etapy. Obdobně to bude fungovat i pro druhou etapu. Dočasnou parkovací kartu pro podélné parkování v jednosměrném úseku je možné si vyzvednout v Technických službách. V této části jednosměrného dočasného parkování NEBUDOU vyhrazená jednotlivá parkovací místa.

Od téhož data budou zahájeny stavební práce na realizaci nového dopravního napojení z ulice Čsl. Armády na toto rekonstruované parkoviště a k obchodního domu Billa. Proto parkovací místa č. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31 budou také parkovat podélně v ulici Křivoklátská.

Po rekonstrukci parkoviště budou jednotlivá parkovací místa označena čísly na silniční obrubě.

Počet parkovacích míst bude stejný jako je počet stávajících parkovacích míst. Předpokládaná délka rekonstrukce parkoviště jsou 4 měsíce.

krivoklatska

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Parkování v Křivoklátském sídlišti v průběhu rekonstrukce parkoviště

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné -2021

Technické služby jakožto provozovatel veřejné kanalizace ve městě Nové Strašecí zveřejňují Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Ke stažení zde – město nebo zde – Středočeské vodárny a.s.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné -2021

Chybně uvedené datum na nálepce pro svoz biodpadu

Na nálepce pro svoz bio odpadu došlo k mylnému uvedení svozu pro měsíc duben 14. a 28.4. Správný termín je 13. a 27.4. Omlouváme se za vzniklé potíže.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chybně uvedené datum na nálepce pro svoz biodpadu

Čerpací stanice v lokalitě Rudská

Čerpací stanice v lokalitě Rudská byla uvedena do provozu. Je možné tedy již provádět napojení nemovitostí na nově vybudovanou veřejnou kanalizaci v dané lokalitě. Na veřejnou kanalizaci se ještě nemohou napojovat nemovitosti v částil ul. Nádražní. (od křižovatky Nádražní/Nad Trati směrem k žel. nádraží). Tyto nemovitosti jsou napojeny na čerpací stanici v Nádražní, která ještě není v provozu.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čerpací stanice v lokalitě Rudská

Svoz komunálního odpadu v týdnu od 18.1. do 29.1.2021

Vzhledem k nejasnostem u svozu komunálního odpadu v režimu 1 x 14 dní Technické služby upřesňují:

Tento týden 18 – 24.1 je lichý 3. týden. Svoz v sudý týden = žluté nálepky bude proveden až příští = 4. týden (25-29.1)

V případě více odpadu uložte do pytle a bude svezen i s nádobou.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svoz komunálního odpadu v týdnu od 18.1. do 29.1.2021