Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.

Vítejte na oficiálních stránkách Technických služeb Nové Strašecí. Jsme firma sloužící občanům města Nové Strašecí a nabízející své služby i široké podnikatelské veřejnosti.

Zajišťujeme zejména tyto činnosti:
- veřejné osvětlení
- úklid města
- provoz čistírny odpadních vod a kanalizace
- opravy komunikací a chodníků
- sekání trávy
- údržba městského mobiliáře
- vytápění, provoz CZT a lokálních kotelen
- správu parkovacích míst a automatů
- svoz směsného komunálního odpadu a vytříděných složek odpadu

Aktuality


Archiv příspěvků

Comments are closed.