Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné -2023

Technické služby jakožto provozovatel veřejné kanalizace ve městě Nové Strašecí zveřejňují Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné. Ke stažení zde – město nebo zde – Středočeské vodárny a.s.
Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Porucha na tepelném kanále v Křivoklátském sídlišti

Dne 26.1.2024 došlo k poruše na tepelném rozvodu v Křivoklátském sídlišti. Porucha je na rozvodu vytápění a bez dodávky jsou domy č.p. 968, 969 a 960 a 961. Dodávka teplé užitkové vody je bez omezení. Na řešení se bude pokračovat v sobotu 27.1.2024, kdy musí dojít k vytyčení poruchy na teplovodu tak, aby mohl být opraven.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Přečíslovaná parkovací stání v Křivoklátském sídlišti – Topinkova II – aktualizace

Čísla parkovacích stání po rekonstrukci parkoviště Topinkova II v roce 2023 najdete zde.

Tato informace je aktualizací a opravou příspěvku ze dne 21.12.2023. Bohužel nám projektant zaslal nesprávnou situaci, kdy po změně podélných stání na šikmá v propojovací komunikaci mezi ul. Topinkova a Křivoklátská uvedl nesprávně 2×6 míst místo 2×5 míst. Za chybu se nám omluvil a tato omluva tedy patří i těm, kterých se tato oprava dotkla.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Neúčtování nájemného z důvodu rekonstrukce parkoviště T2 v sídlišti Křivoklátská

První část automobilů (pořadové číslo 42 – 57 a 61 – 76) byla vyparkována 17.4.2023.
Číslům 42 – 51 bylo dáno náhradní stání na parkovišti K4 a K5 – v tomto případě nebude odpuštěno nájemné za parkovací stání.
Číslům 52 – 57 a 61 – 76 bude odpuštěno nájemné za parkovací stání od května do konce roku 2023.

Od 25.7. byla zahájena další etapa rekonstrukce parkoviště a byla vyparkována auta na parkovacích stání č 6 – 19 a 23 -38. Těm bude odpuštěno nájemné za parkovací místo od srpna do konce roku 2023.

Od 9.10. byla vyparkována zbylá část parkovacích stání č. 1 – 5, 20 – 22, 39 – 41, 58 – 60 a 77 – 86. Těmto číslům bude odpuštěno nájemné za parkovací místo od října do konce roku 2023.

Vzniklé přeplatky za odpuštěné nájemné budou převedeny do roku 2024.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Porucha veřejného osvětlení v části ul. Ke Stadionu

V části ul. Ke Stadionu nesvítí veřejné osvětlení. Jedná se o poruchu kabelového vedení. Z důvodu požadavku na zjištění přesného místa poruchy a dostupné kapacity zajišťující osoby bude oprava řešena hned na začátku ledna 2024. Děkujeme za pochopení.

Rubriky: Veřejné osvětlení | Napsat komentář

Informování o výše ceny stočného pro rok 2024

Pro rok 2024 byla na základě cenové kalkulace radou města schválena cena stočného ve výši Kč 53,11 bez DPH. Cena s DPH Kč 59,49. Tato cena bude účtována za vyčištění odpadních vod navážených fekálními vozy na čistírnu odpadních vod v Novém Strašecí.

Rubriky: cov, Uncategorized | Napsat komentář

Informování o výše ceny ÚT a TÚV pro rok 2024

Cena ÚT je stanovena ve výši 1 228,04 Kč/GJ bez DPH, s DPH 1 375,40 Kč/GJ.
Cena TÚV je stanovena ve výši 1 215,36 Kč/GJ bez DPH, s DPH 1 361,20 Kč/GJ.

Cena s DPH se nemění. Základní cena bez DPH byla snížena z důvodu navýšení DPH z 10% na 12%.
I když byl zemní plyn nakoupen za nižší cenu než pro rok 2023, do cenotvorby vstoupilo navýšení distribuce zemního plynu o 44 % a výše uvedená změna DPH.
Množství zemního plynu i elektrické energie jsou na rok 2024 v plném rozsahu zajištěny.

Rubriky: teplo | Napsat komentář

Změna telefonních čísel

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. mění telefonní čísla do sídla společnosti. Do konce měsíce listopad budou fungovat stávající telefonní čísla  a zároveň budou již fungovat nová čísla. Nová čísla jsou 725 907 206 – fakturace, odpady, bio odpad a 725 108 390 – objednávky, stočné, správa parkovacích míst

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Rekonstrukce parkoviště v Křivoklátském sídlišti v letošním roce

 

Vážení občané Křivoklátského sídliště

informujeme vás, že od 17.4.2023 bude zahájena výstavba parkovacích míst a příjezdové komunikace pro nový bytový dům. Tato stavba se bude realizovat částečně v prostoru stávajícího parkoviště Topinkova II a bude se týkat parkovacích stání číslo 42 – 57 a 61 – 76. Situace je zobrazena na obr. č. 1  (realizaci zeleně vyznačené plochy řeší město Nové Strašecí – realizuje společnost MI Roads, a. s., Fialově vyznačená plocha řeší stavebník bytového domu – Slánská stavební s.r.o.). Realizačně se bude řešit nejprve zeleně vyznačená plocha na kterou budou bezprostředně navazovat práce na fialově vyznačené ploše.

V dotčeném území na stávajícím parkovišti Topinkova II jsou pro stání 42 – 51 připraveny náhradní stání na parkovišti v ulici Křivoklátská (rekonstruované parkoviště v r. 2022 – naproti oplocenému parkovišti)

Parkovací stání č.              42 bude na č. 4   

                                               43 bude na č. 8

                                               44 bude na č. 22

                                               45 bude na č. 24

                                                46 bude na č. 66

                                               47 bude na č. 86

                                               48 bude na č. 87

                                               49 bude na č. 88

                                               50 bude na č. 89

                                               51 bude na č. 90

Ostatní automobily budou moc parkovat v ulici Křivoklátská v úseku od oploceného parkoviště k trafostanici. Pro tento účel bude po dobu stavby tato komunikace zjednosměrněna. Jedná se o stejné dopravní značení jako v loňském roce. Viz obr. č.2

Následně v měsíci květnu předpokládá město zahájení rekonstrukce dalších částí parkoviště v sídlišti Křivoklátská – Topinkova II. Rozsah je zobrazen na obr. č.3 – hnědá plocha

Tuto Rekonstrukci zamýšlíme rozdělit následně do 3. etap

  1. etapa bude zahrnovat vybudování parkovacích míst podél místní komunikace před domy č.p. 879 – 880 a 881 – 882 a první část samotného parkoviště.
  2. etapa bude zahrnovat   vybudování parkovacích míst v severní části podél plotu
  3. etapa bude zahrnovat vybudování zbylé části parkoviště před domem č.p. 1138

Etapizace u této rekonstrukce je zobrazena na obr. č. 4

V současné době probíhá veřejná soutěž na zhotovitele stavby a po vybrání stavební společnosti, která bude stavbu realizovat, s ním bude plán města na postup stavebních prací projednán.

V rámci této stavby bude také provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

V průběhu této rekonstrukce budou vyparkovaná auta moci parkovat v ulici Křivoklátská v úseku od oploceného parkoviště k trafostanici. Pro tento účel bude po dobu stavby tato komunikace zjednosměrněna.

Po rekonstrukci parkoviště budou jednotlivá stání označena čísly a bude zhotovena situace, ve které budou nová čísla a stará čísla parkovacích stání. Některá parkovací stání budou umístěna na jiném místě než jsou nyní – z podstaty nového uspořádání parkovacích míst a vybudování nové komunikace v ulici Topinkova s napojením na místní komunikaci v ulici Viktora Olivy.

Veškeré další informace budou zveřejněny na webu Technických služeb a města Nové Strašecí 

Obr. č. 1

Obr. č. 1

Obr. č. 2

 


Obr. č. 3
Obr. č. 4

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rekonstrukce parkoviště v Křivoklátském sídlišti v letošním roce

Rozmístění parkovacích míst pro držitele karty K4 a K5 na zrekonstruovaném parkovišti v sídlišti Křivoklátská .

V souvislosti s rekonstrukcí parkoviště „Křivoklátská“ je nutné provést úpravu číslování karet a rozmístění parkování. Přehledová mapka je dostupná zde

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozmístění parkovacích míst pro držitele karty K4 a K5 na zrekonstruovaném parkovišti v sídlišti Křivoklátská .