Svoz komunálního a tříděného odpadu – právnické subjekty – pro rok 2024

pro právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele
(platný pro subjekty ve městě Nové Strašecí)

Smlouvu je možné stáhnout zde

Směsný komunální odpad – SKO
Kód odpadu: 20 03 01

Ceník ve verzi PDF pro rok 2024 je dostupný zde (str.1)
Uvedené ceny svozu SKO jsou stanoveny včetně skládkového, manipulace do 10m a odvozu na skládku.

Vytříděný využitelný odpad
– 15 01 01 – papírové a lepenkové obaly
– 15 01 02 – plastové obaly
– 15 01 05 – kompozitní obaly
– 15 01 07 – skleněné obaly


Ceník ve verzi PDF pro rok 2024 je dostupný zde (str.2)

Uvedené ceny vytříděného využitelného odpadu jsou stanoveny za manipulaci s nádobami do 10m a odvoz na místo konečného využití.

V případě zájmu nabízíme možnost pronájmu nádob