Odpady

Naše společnost v této oblasti ve městě zajišťuje:

– svoz směsného komunálního odpadu od občanů a firem
– svoz vytříděných složek odpadu (papír, plasty, sklo, kovy)
– svoz kontejnerů na velkoobjemový odpad
– svoz odpadkových košů
– úklid veřejných prostranství

Svoz komunálního a tříděného odpadu pro občany města – 2024
Svoz biologického odpadu občané a podnikatelé pro občany města – 2024
Svoz komunální a tříděného odpadu pro podnikatele – 2024

Shromažďovací místo odpadu („sběrný dvůr“)