O firmě

100% vlastník: Město Nové Strašecí

Hlavní činnosti firmy:
– Údržba a opravy místních komunikací, chodníků a prostranství
– Čištění komunikací a prostranství
– Zajišťování zimní údržby místních komunikací, veřejných chodníků a prostranství
– Svoz velkoobjemových kontejnerů, svoz odpadkových košů
– Svoz komunálního odpadu, zajištění sběru nebezpečného odpadu
– Instalace a údržba dopravního značení včetně vodorovného
– Provoz a údržba veřejného osvětlení, vánoční osvětlení
– Údržba veřejné zeleně
– Provoz placených parkovišť
– Správa určeného majetku města
– Centrální zásobování teplem

Živnostenská oprávnění TSNS