Rekonstrukce parkoviště v Křivoklátském sídlišti v letošním roce

 

Vážení občané Křivoklátského sídliště

informujeme vás, že od 17.4.2023 bude zahájena výstavba parkovacích míst a příjezdové komunikace pro nový bytový dům. Tato stavba se bude realizovat částečně v prostoru stávajícího parkoviště Topinkova II a bude se týkat parkovacích stání číslo 42 – 57 a 61 – 76. Situace je zobrazena na obr. č. 1  (realizaci zeleně vyznačené plochy řeší město Nové Strašecí – realizuje společnost MI Roads, a. s., Fialově vyznačená plocha řeší stavebník bytového domu – Slánská stavební s.r.o.). Realizačně se bude řešit nejprve zeleně vyznačená plocha na kterou budou bezprostředně navazovat práce na fialově vyznačené ploše.

V dotčeném území na stávajícím parkovišti Topinkova II jsou pro stání 42 – 51 připraveny náhradní stání na parkovišti v ulici Křivoklátská (rekonstruované parkoviště v r. 2022 – naproti oplocenému parkovišti)

Parkovací stání č.              42 bude na č. 4   

                                               43 bude na č. 8

                                               44 bude na č. 22

                                               45 bude na č. 24

                                                46 bude na č. 66

                                               47 bude na č. 86

                                               48 bude na č. 87

                                               49 bude na č. 88

                                               50 bude na č. 89

                                               51 bude na č. 90

Ostatní automobily budou moc parkovat v ulici Křivoklátská v úseku od oploceného parkoviště k trafostanici. Pro tento účel bude po dobu stavby tato komunikace zjednosměrněna. Jedná se o stejné dopravní značení jako v loňském roce. Viz obr. č.2

Následně v měsíci květnu předpokládá město zahájení rekonstrukce dalších částí parkoviště v sídlišti Křivoklátská – Topinkova II. Rozsah je zobrazen na obr. č.3 – hnědá plocha

Tuto Rekonstrukci zamýšlíme rozdělit následně do 3. etap

  1. etapa bude zahrnovat vybudování parkovacích míst podél místní komunikace před domy č.p. 879 – 880 a 881 – 882 a první část samotného parkoviště.
  2. etapa bude zahrnovat   vybudování parkovacích míst v severní části podél plotu
  3. etapa bude zahrnovat vybudování zbylé části parkoviště před domem č.p. 1138

Etapizace u této rekonstrukce je zobrazena na obr. č. 4

V současné době probíhá veřejná soutěž na zhotovitele stavby a po vybrání stavební společnosti, která bude stavbu realizovat, s ním bude plán města na postup stavebních prací projednán.

V rámci této stavby bude také provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

V průběhu této rekonstrukce budou vyparkovaná auta moci parkovat v ulici Křivoklátská v úseku od oploceného parkoviště k trafostanici. Pro tento účel bude po dobu stavby tato komunikace zjednosměrněna.

Po rekonstrukci parkoviště budou jednotlivá stání označena čísly a bude zhotovena situace, ve které budou nová čísla a stará čísla parkovacích stání. Některá parkovací stání budou umístěna na jiném místě než jsou nyní – z podstaty nového uspořádání parkovacích míst a vybudování nové komunikace v ulici Topinkova s napojením na místní komunikaci v ulici Viktora Olivy.

Veškeré další informace budou zveřejněny na webu Technických služeb a města Nové Strašecí 

Obr. č. 1

Obr. č. 1

Obr. č. 2

 


Obr. č. 3
Obr. č. 4

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.