Yearly Archives: 2014

Výše stočného pro rok 2015

Na základě rozhodnutí vlastníka – města Nové Strašecí – byla cena stočného pro kanalizační řady ve vlastnictví města pro rok 2015 stanovena ve výši Kč 33,42 bez DPH. S DPH Kč 38,44. Navýšení ceny reflektuje skutečnost výše nájemného vůči vlastníkovi … Pokračování…

| Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výše stočného pro rok 2015

Křivoklátské sídliště – Instalace 3 ks objektových předávacích stanic v domech č.p. 1137, 1138 a 1139

Zastupitelstvo města dne 25.9.2014 schválilo rozpočtovou změnu související s instalací předávacích domovních stanic pro objekty č.p. 1137, 1138 a 1139. Instalaci provede společnost CZ Teplo, s.r.o., která vyhrála v poptávkovém řízení. Instalace proběhne během měsíce říjen, listopad. Předpokládaná výše investice … Pokračování…

| Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Křivoklátské sídliště – Instalace 3 ks objektových předávacích stanic v domech č.p. 1137, 1138 a 1139

Mimořádné omezení provozu sběrného místa odpadu

Ve dnech 20.-22.8. bude z technických důvodů uzavřeno sběrné místo odpadu (sběrný dvůr). Za omezení se omlouváme.

| Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mimořádné omezení provozu sběrného místa odpadu

Zastávky v ul. Karlovarská dokončeny

Technické služby dokončily a úspěšně předaly městu do provozu dvě zastávky v ul. Karlovarská. Jedna zastávka byla rekonstruována. Druhá byla vybudována zcela nová.

| Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zastávky v ul. Karlovarská dokončeny

Hospodaření společnosti za rok 2013

Technické služby hospodařily za rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem po zdanění Kč 2 091 930,54. Valná hromada schválila účetní závěrku a výroční zprávu společnosti na svém zasedání dne 30.6.2014. Hospodářský výsledek bude rozdělen následujícím způsobem. Kč 1 200 000,- … Pokračování…

| Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hospodaření společnosti za rok 2013