Doplnění technologie do ČOV – separátor písku

TSNS na základě souhlasu rady města zastřešily realizaci investice do čistírny odpadních vod. Jedná se o zařízení na separaci písku.

Jedno z mnoha zařízení, které je součástí čistící linky ČOV je tzv. lapák písku, který zachycuje písek, štěrk a jiné pevné nečistoty tak, aby se tímto materiálem nezanášely aktivační nádrže zajišťující základní biologické čištění odpadních vod.

Do současnosti bylo čištění tohoto pískového filtru řešeno tak, že nečistoty byly vyneseny do sedimentační betonové jímky, kde přebytečná voda odtekla zpět do ČOV. Písek a štěrk byl pak z této jímky ručně naložen do přistaveného kontejneru. Jímka byla umístěna venku a tak v zimních měsících docházelo k zamrznutí. Po tuto dobu, tedy i několik měsíců byl systém lapáku písku nefunkční. Písek, štěrk a další nečistoty tedy vstupovaly do aktivačních biologických nádrží. To je ale zcela nežádoucí, protože pak dochází k jejich zanášení.

Separátor eliminuje všechny tyto vlivy. Zařízení funguje i v nepříznivých klimatických podmínkách. Dalšími pozitivními efekty jsou skutečnosti, jako že separátor je vybaven šnekovým dopravníkem (není nutné ručního plnění kontejneru), z písku se lépe vyseparuje přebytečná voda – úspora na skládkovném, nedochází k nadměrnému obrušování pohyblivých součástí dalších technologií v návazných procesech čištění. V neposlední řadě dochází k lepšímu vyčištění odpadní vody.

IMG_20131216_111633

IMG_20131216_111718

Příspěvek byl publikován v rubrice cov. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.