Monthly Archives: Duben 2012

Akceptovaná žádost o podporu ze SFŽP ČR

TSNS podaly v loňském roce žádost o dotaci v rámci prioritní osy 2. – zlepšování kvality ovzduší a omezování imisí. Jedná se o projekt – snížení imisí – pořízení čistící komunální techniky. Konkrétně žádáme o samosběrný zametač se zásobníkem vody … Pokračování…

| Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akceptovaná žádost o podporu ze SFŽP ČR

Provoz ČOV bez omezení

Činnosti spojené s řešenim havarijního stavu aeračního systému na ČOV Nové Strašecí byly ukončeny v pátek 20.4.2012. Odpadní vodu z jímek občanů je opět možné na ČOV odvážet k dočištění. S tímto ale upozorňujeme na následující nové opatření zde Dodavatel … Pokračování…

| Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz ČOV bez omezení

Upozornění – velkoobjemové kontejnery

11.4. Žižkovo náměstí u trafačky VOK obsahoval odpad, který tam nepatří. Stále se mezi námi vyskytují občané, kteří svojí lehkomyslností možná způsobí, že bude přistavování velkoobjemových kontejnerů omezeno nebo zcela zrušeno. Tento kontejner skládka Ekologie odmítla převzít. Muselo dojít k … Pokračování…

| Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění – velkoobjemové kontejnery

Průběh prací na údržbě ČOV

20.4.2012 1. biologická nádrž byla taktéž vyčištěna včetně aeračních elementů. Dále byly provedeny revize obou dosazovacích nádrží. V dosazovací nádrži č. 2. byly provedeny opravy (svařena stírací lamela na dně, těsnění, hadice). V pondělí budou odebrány vzorky a poté bude … Pokračování…

| Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh prací na údržbě ČOV

Dotace na kalové hospodářství v ČOV

TS obdržely dotaci ve výši Kč 3 083 000,- na kalové hospodářství v čistírně odpadních vod z fondu životního prostředí Středočeského kraje. Kalové hospodářství v naší ČOV chybí. Kaly s velkým podílem vody se tak musí odvážet na jiné čistírny … Pokračování…

| Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotace na kalové hospodářství v ČOV