Průběh prací na údržbě ČOV

20.4.2012
1. biologická nádrž byla taktéž vyčištěna včetně aeračních elementů. Dále byly provedeny revize obou dosazovacích nádrží. V dosazovací nádrži č. 2. byly provedeny opravy (svařena stírací lamela na dně, těsnění, hadice). V pondělí budou odebrány vzorky a poté bude umožněn návoz fekálních vozů. Dnes byla provedena revize dmychadel. Byly vyměněny filtry, které nebyly dle servisní firmy (a obsluhy) měněny několil let. Jedná se o jednu z příčin, proč jsou ve špatném stavu aerační elementy.

Vyměňovaný filtr.

Nový filtr - má být měněn každý rok (korunová záležitost)

13.4.2012
2. biologická nádrž je v provozu. Vyčištění aeračních elementů se okamžitě projevilo v obnovení žádoucích hodnot kyslíku.
Začala se odčerpávat 1. biologická nádrž. Dokončeno bude v pondělí/úterý.
Následně bude provedena revize obou dosazovacích nádrží (bude trvat max. 1 den). Při této revizi bude opraveno jedno těsnění, jehož absence způsobuje větší nežádoucí nátok vody do kalojemu.

Další plánované opravy v brzké době:
– výměna filtrů v dmychadlech (zřejmě jsou ještě původní. Filry již neplní svoji funkci a způsobují zhoršené provzdušňování)
– doplnění lamel do česlí. Při převzetí provozování taktéž problém. Česle mají vylámané lamely, což způsobuje, že se do biologických nádrží dostává nežádoucí odpad (který pak může způsobit zadření čerpadla – již se stalo)

11.4.2012
Důvodem údržby je nutnost vyčištění obou biologických nádrží včetně aeračních elementů. Aerační elementy nebyly od intenzifikace čov v r.2001 vyměněny ani čištěny. Aerační elementy jsou zaneseny, což má negativní vliv na okysličování odpadní vody.

V týdnu od 9.4 je čištění biologické linky č. 2. V týdnu od 16.4 bude probíhat čištění biologické linky č. 1
Dále dojde k revizi obou dosazovacích nádrží. Tyto činnosti by měly být dokončeny do 22.4.2012.

Za provozu pak budou provedeny další činnosti. Výměna vnitřních částí aeračních elementů.
Dosavadní „kvalitní“ údržba ČOV Nové Strašecí lze taktéž dokladovat absencí výměny filtrů u dmychadel, které vhánějí vzdhuch do aeračních elementů. Filtry jsou zřejmě původní od roku 2001. Z tohoto důvodu se do aeračních elementů dostávají částice, které výrazně negativně zhoršují provzdušňování – tedy samotný proces čištění odpadních vod.


17.3.2012
po mnoha letech byly repasovány kyslíkové sondy

Příspěvek byl publikován v rubrice cov. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.