TSNS hospodařily v roce 2012 se ziskem 2 mil Kč

TSNS skončily hospodaření za rok 2012 se ziskem 2 002 806,53 po zdanění. O rozdělení zisku bude rozhodovat rada města na jednom z následujících zasedání.

Komentář k hospodaření

Na základě rozhodnutí rady města rozšířily TSNS činnosti v podnikání (správa veřejného osvětlení, provoz sběrného dvora, provozování čistírny odpadních vod a kanalizace, provozování tepelného zásobování apod.). Převzetí a provozování činností má pozitivní vliv nejen na to, že se mohou v lepší míře poskytovat služby občanům, institucím a podnikatelským subjektům ve městě, ale projevuje se to i v lepším hospodaření společnosti TSNS a v konečném důsledku to má ekonomický efekt pro „akcionáře“ – město – ve formě zisku, který může město dál použít pro potřeby obyvatel města. V TSNS se zvýšila efektivita všech činností. Např. oproti roku 2011 se objem tržeb v roce 2012 zdvojnásobil (rok 2011 13.500tis.Kč – rok 2012 30.000tis.Kč), přitom stav pracovníků TSNS zůstal „stejný“ (rok 2011 byl stav 30 zaměstnanců – rok 2012 byl stav 31 zaměstnanců).

Výsledek hospodaření (zisk) ve výši 2.002.806,53 Kč je kolektivním dílem jednak rady města, případě té části zastupitelstva města, která správně rozhodla o navrácení ziskových činností do 100% vlastněné dceřiné společnosti TSNS a následně i jednatelů, kteří tato rozhodnutí zrealizovali a jako řádní hospodáři generovali zisk společnosti pro akcionáře – město.

Konečného hospodářského výsledku bylo dosaženo převážně :

– Úsporou a nákupem plynu pro kotelny
– Úsporou a nákupem elektrické energie
– Úsporou nákladů v provozování čistírny odpadních vod, mimo jiné „dohledáním“ několika desítek černých odběratelů, kteří parazitovali na systému a neplatili za čištění odpadních vod
– Úsporou nákladů při nakupování téměř všech komodit potřebných k provozování činností TSNS
– Vlastním vyhotovením programu na stočné
– Lepší organizací práce zaměstnanců TSNS včetně toho, že jejich pracovní uplatnění má univerzální charakter

V nekonečném výčtu i ve vyšší produktivitě pracovních strojů a zařízení. Např. (původně AVIA kontejner uvezla 3 tuny …. nyní MAN kontejner uveze za stejné náklady 5,5 tuny, plošina – s polovičními náklady stejný objem prací …apod.).

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.