Nová svítidla veřejného osvětlení spoří městu peníze

Nová svítidla veřejného osvětlení spoří městu peníze

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. v rámci provozování veřejného osvětlení provádí ve městě výměnu starých a již nevyhovující svítidel za nová, která mají nižší spotřebu elektrické energie s minimálně stejnou svítivostí. Za jeden a půl roku TSNS vyměnily na 112 svítidel.
Nová svítidla jsou vyrobena z hliníku, jsou prachutěsná, odolná vlhkosti, a výbojky mají životnost až 10 let. Po dokončení výměny všech svítidel, kterých je více jak 650, uspoří město na výdajích za elektrickou energii ročně desetitisíce korun.

Kde se dosahuje nejvyšších úspor ?
Největších energetických úspor je dosahováno výměnou starých svítidel typu „syreček“, kde je úspora el. energie až trojnásobná. Místo 150W jsou osazena svítidla se spotřebou 50W. Roční úspora el. energie na jednom takovém vyměněném svítidle je při ceně 2,80 kWh cca Kč 1150,-. Tento typ svítidel byl např. v ulicích Boženy Němcové, Mšecká, Dukelská, Fortna a v částečně v Křivoklátském sídlišti. Jejich výměna bude pokračovat dále v ulicích Molkova, Rabasova, U Stadionu, Pod Větrákem, Nad Větrákem, v Pecínově atd.
Další nemalé úspory el. energie byly dosaženy výměnou svítidel v ulicích Buková, Příkrá a spodní části ul. Tovární ( na 33 svítidel ). Kromě výměny svítidel bylo ještě nutné zvýšit výšku stožárů tak, aby byly splněny normy pro osvětlení komunikace. Navíc původní osvětlení ( 2 koule a 3 metry nad zemí ) nebylo pro mnoho občanů příjemné, protože svítilo nepříjemně chodcům a motoristům do očí a nepříjemně svítilo i do příbytků. Proto je někteří občané dokonce olepovali alobalem.

Na části hlavní komunikaci, která vede přes město, jsou svítidla samostmívací
Energetických úspor bylo dosaženo také na části hlavní komunikaci ve městě, ul. Palackého a Čsl Armády. Zde bylo v druhé polovině roku 2011 vyměněno 24 svítidel z celkového počtu 47 kusů. U nich je zajímavé, že pracují ve dvou režimech. Ta, která zpočátku noci mají spotřebu 150W, se v hluboké „noci“ přepnou na nižší spotřebu se 100W. Ta, co mají spotřebu 100W, se pak ztlumí na 70W. V zimním období se na vyšší výkon přepnou ještě v ranních hodinách, tedy aby více svítily pro ty naše spoluobčany občany, kteří musí jít brzo do práce.
V roce 2010 byla spotřeba v této lokalitě 32 617 kWh, v roce 2011 to bylo 28 411 kWh a v roce 2012 již jen 24 586 kWh. To představuje úsporu 25%. Vyjádřeno v korunách, úspora za část roku 2011 a rok 2012 představuje 27 500,- Kč.

Jakých již bylo dosaženo celkových úspor ?
Celková spotřeba el. energie za veřejné osvětlení byla v roce 2010 cca 330 000 kWh. V roce 2012 to bylo 320 000 kWh. Ještě nutno zmínit, že v letech 2011-2012 přibylo dalších 20 nových svítidel. Za rok 2012 byly náklady za el. energii ve výši cca 890 tis Kč včetně DPH.

Podaná žádost o dotaci
Rada města dále dne 5. března schválila podání žádosti o dotaci z programu EFEKT – veřejné osvětlení. Dotace je poskytována ministerstmen průmyslu a obchodu. Předpokládaná výše investice je cca 350 tis včetně DPH a spoluúčast by byla 40% z uznatelných nákladů. Získání dotace by příspělo k jednorázovému zkvalitnění soustavy veřejného osvětlení a generování dalších energetických úspor.

Ing. Jan Bureš, Ing. Miroslav Čermák
Jednatelé společnosti TSNS

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.