Oprava ČOV dokončena

V pondělí 2.7.2012 byla dokončena oprava většího rozsahu – výměna aeračních elementů v ČOV Nové Strašecí. Od tohoto data lze konstatovat, že oprava významně zlepšila čistící schopnosti čistírny. Problém s občasným únikem kalu je tedy zcela vyřešen. V poslední době se lze v médiích dočíst o tom, že TSNS způsobily neodbornou činností havárii atd. Nic z toho se nezakládá na pravdě. Odborné věci řeší odborné osoby, se kterými v TSNS spolupracujeme.

V souvislosti s touto opravou uvádíme stanovisko výrobce těchto aeračních elementů. Jedná se o společnost ASEKO, která tyto aerační elementy vyrábí a v roce 2001 je také instalovala. Dokonce je v tomto roce osobně instaloval p. Ing. Brdečka – jednatel této společnosti. p. Brdečka prováděl taktéž i jejich výměnu. Dne 21.6.2012 byla na ČOV provedena kontrola z vodoprávního úřadu Rakovník, povodí Vltavy atd. Do protokolu p. ing. Brdečka uvedl následující:

Firma Aseko, p. Brdečka, jednatel společnosti:
Nepříznivá situace vznikla dlouhodobým zanedbáním údržby dmychadlových agregátů. Nebyla prováděna pravidelná výměna filtračních vložek filtru sání dmychadlových agregátů. V důsledku výše uvedeného došlo k zanesení prachem provzdušňovacího systému, zanášení perforace membrán provzdušňovačů a tím snižování jejich propustnosti pro vzduch, důsledkem čehož klesala koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivační směsi téměř na nulu.

Na základě objednávky provozovatele TSNS provedla k 21.6.2012 fa ASEKO na jedné polovině provzdušňovacího systému v každé nádrži kompletní vyčištění a osazení nových membrán. Totéž v současné době probíhá u zbývající poloviny provzdušňovacího systému.

Uvedením části provzdušňovacího systému po rekonstrukci do provozu došlo k výraznému zvýšení koncentrace v aktivační směsi, které je doprovázeno nárůstem produkce kalu, který je v současné době regulován zvýšeným odvodem přebytečného kalu ze systému s cílem dosáhnout obvyklé úrovně sedimentu u komunálních ČOV, což je hodnota mezi 450 až 500 ml v sedimentačním válci po třiceti minutách sedimentace.

Příspěvek byl publikován v rubrice cov. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.