Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery (VOK) se přistavují na určená místa dle rozpisu.
Patří sem:
dveře, pohovky, matrace, starý nábytek, koberce, linolea, textilie, toalety, lyže, kola, plastové vany,…

Do kontejnerů NEpatří:
– stavební suť, dřevo, uliční smetky, asfaltová směs, škvára, struska, kotelní prach, směsné obaly, izolační materiály, kartony a igelity z malování, výkopová zemina, odpad z podnikatelské činnosti, autosedačky, nárazníky
– odpad komunální, který patří do klasické popelnice
– bojlery, pračky, ždímačky, sudy, blatníky, vany a ostatní železo možno též odevzdat ve výkupnách nebo sběrném dvoře

Rozpis kontejnerů na rok 2019 najdete zde

VOK-2019-page-001