Uplatnění slevy na čištění odpadích vod z jímek za rok 2012

Je potřeba dodat – stačí e-mailem, případně okopírovat doklady.

– informace z faktur dodávky pitné vody, které pokrývají celý rok 2012. Ve většině případů se bude jednat o 2 poslední faktury od spol. Středočeské vodárny, a.s.

(tzn. fakturované množství a fakturované období od – do )

– dále pak informace z dokladů o svozech:

poslední svoz v roce 2011 (stačí datum)
pak svozy za rok 2012 (uvést datumy a množství)
a ještě první svoz v roce 2013 (datum a množství)

TSNS provedou výpočet a zašleme k ověření (např. e-mailem)

Po ověření se pak dostavit do tsns pro peníze a vzít s sebou faktury od SVAS a doklady o svozech.
(buď prosím okopírovat nebo si v TSNS okopírujeme, abychom si mohli založit k vyúčtování slevy)