Likvidace splaškových vod z jímek na čistírně odpadních vod Nové Strašecí (ČOV)

1) Rozbory vzorků z jímek nejsou již vyžadovány, slouží-li jímka pro nemovitost určenou k bydlení.

Pokud je jímka napojena na provozovnu sloužící k podnikatelské činnosti, bude o potřebě rozboru vzorku z jímky rozhodnuto provozovatelem ČOV. Obecně platí, že vzorky budou vyžadovány u provozoven, u nichž je předpoklad, že by nemusely splňovat parametry splaškových vod uvedených v kanalizačním řádu.

Splní-li vzorek z jímky stanovené parametry, platí pro podnikatelské subjeky stejná pravidla jako pro jímky pro nemovitosti určené k bydlení.

2) Ceny:

1.1.2024 – 31.12.2024

Vyčištění odpadní vody: Kč 53,11 bez DPH, (59,49 včetně DPH) /m3 (bez dopravného)

1.1.2023 – 31.12.2023

Vyčištění odpadní vody: Kč 47,78 bez DPH, (52,56 včetně DPH) /m3 (bez dopravného)