Sběr nebezpečného odpadu

V našem městě je možné odnést nebezpečný odpad v určený den a čas do areálu Sběrného dvora (ul. Lipová – vedle areálu Technických služeb).

Termíny jsou publikovány:
– v místním periodiku – Novostrašecký měsíčník
– zasíláním SMS zpráv občanům
– vstupní dveře sběrného dvora
– webové stránky TSNS

Rozpis termínů sběru nebezpečného odpadu pro rok 2015:
[table “23” not found /]

Upozorňujeme, že tyto odpady není možné donášet mimo tyto dny a hodiny. Sběrný dvůr nebyl a není vybaven pro přijímání těchto odpadů. Nebezpečné odpady se předávají v určené dny oprávněné firmě

Oprávněná osoba převezeme následující druhy nebezpečných odpadů:
– Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné.
– Motorové oleje
– Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Tekuté odpady MUSÍ být v uzavřeném obalu odpovídající charakteru nebezpečné látky.

Přestože je místem sběru nebezpečného odpadu areál sběrného dvora, TSNS nevstupují do žádného právního vztahu. Občan předává nebezpečný odpad přímo oprávněné osobě, kterou je akreditovaná svozová společnost.