Rozpis návozů odpadních vod na ČOV v Novém Strašecí

na základě kapacitních možností čistírny odpadních vod je od 24. 4. 2012 v platnosti opatření upravující denní množství likvidace odpadních vod. Tímto opatřením dojde ke splnění požadavku na dostatečné kvalitní vyčištění odpadních vod z jímek.

Důvodem je zamezení situace, kdy např. v jeden den bylo na ČOV navezeno 6 m3 a v den následující 120 m3.

Denní maximální množství je stanoveno na 50 m3, což plně pokryje potřeby občanů. (vztaženo k celkovému vyčištěnému množství minulých měsíců)

Dále je prodloužena doba, po kterou je možné odpadní vody na ČOV předat k dočištění. Nově je stanovena na 6 – 16 hod.
Nově je taktéž možné likvidovat odpadní vody v sobotu.

Z důvodu koordinace návozů je určený harmonogram, který určuje, v jaký den může který smluvní přepravce na ČOV odpadní vodu navážet:

Pondělí   p. Jungmann     6 – 16hod
Úterý       p. Zelenka          6 – 16hod
Středa     p. Mrázek          6 – 16hod
Čtvrtek   TSNS                  6 – 16hod
Pátek       p. Jungmann     6 – 11hod   p. Mrázek    11 – 16hod
Sobota    dle domluvy dovozců odpadních vod mezi sebou

Mimořádné situace tj. potřeba náhleho vyvezení jímky občana bude jednotlivým odvozcem řešeno rovněž mimořádně, tj. ke spokojenosti občana.