Projekt – Každá PETka pomáhá

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. ve spolupráci s městem a s ředitelem základní školy p. Mgr. Stanislavem Hajným připravili projekt „Každá PETka pomáhá“. Cílem projektu je nenásilnou cestou motivovat mladé spoluobčany ke třídění odpadů, konkrétně PET lahví.

Problém civilizované společnosti je otázka odpadů a jejich likvidace. Jednou z možností, jak odpad efektivně využít, je jejich třídění již v místě jeho vzniku. Existuje mnoho možností jak takovýto odpad proměnit ve „výhodu“. Jednou z nich je úzká spolupráce s občany města, subjekty města, školními institucemi apod.

Plastové obaly způsobují problém snad největší. Prázdné a odložené PET lahve do kontejneru jeho objem rychle zaplní, ale v konečném důsledku se prakticky platí za svoz „vzduchu“.

Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o tom, že odpady mohou být taktéž cennou surovinou, která může přinést i zajímavý finanční zisk. Mnozí již vědí, že se z PET lahví dnes vyrábějí různé výrobky, které jsou stále ve větší míře běžnou součástí našeho života. Finanční přínos z jednoho kg PET lahví (20-25ks) je přihližně 6-10 Kč (cena se mění vzhledem k situaci na trhu). Další finanční prostředky doplácí společnost EKOKOM, a.s. a to cca 5 000 / tunu. Z jedné tuny lze získat 11-16 tis Kč.

Budete-li chtít finančně podpořit projekty základní školy, můžete se také zapojit a PET lahve odnášet do areálu sběrného dvora. V menším množství je možné donést PET lahve ke školkám a školám, které jsou vybaveny potřebnými nádobami. Moc prosíme, sešlapat nebo využít lis na pet lahve, které jsou např. u škol a školek..

V současné době jsme vybavili některá zařízení města, kde je předpoklad většího vzniku těchto odpadů (hala Bios, sportovní areál „Na kocourku“, fotbalové hřiště, domov seniorů, dům s pečovatelskou službou, …)

Kromě třídění PET lahví je možné tímto způsobem třídit i obaly od nápojů (v hliníkovém obalu), které taktéž končí ve směsném odpadu.