Parametry vzorků z jímky

U vzorků z jímky se sledují následující hodnoty

[table “18” not found /]

limitní hodnoty – nevyhovuje v případě, že

pH je méně než 6 a více než 9
CHSK je více než 1200 mg/l
NL je více než 550 mg/l
N-NH4 je více než 100 mg/l