Jak správně třídit odpady

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Nádoby na tříděný sběr odpadu

Sběr papíru

obrázek

Do modrých nádob můžete odhodit:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Obaly z papíru bývají označeny:

phphsese72

Sběr skla

Do zelených nádob můžete odhodit:

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:

keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Obaly ze skla bývají označeny

phphsese74

Sběr plastů a nápojových kartónů

Do žlutých nádob můžete odhodit:

PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:

novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Obaly z plastů bývají označeny:

phphsese76

Obaly z nápojových kartonů bývají označeny:

phphsese79

Sběr kovů

Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory.