Ceny dodávané tepelné energie

Cena (bez DPH) pro rok 2020 za dodávanou tepelnou energii se oproti roku 2019 nemění.

Od 1.1.2020 došlo ale ke snížení sazby DPH. Z 15 % na 10 %. Toto snížení se tedy pozitivně promítne do ceny tepla pro koncové odběratele.

Ceny jsou následující:

Vytápění (+ dodané teplo z předávacích objektových stanic) Kč 557,39 /Gj bez DPH, Kč 613,13,-/Gj včetně DPH
Teplá užitková voda (mimo předávací objektové stanice) Kč 528,70 /Gj bez DPH, Kč 581,57 /Gj včetně DPH

Comments are closed.