Ceny dodávané tepelné energie

Cena pro rok 2018 a 2019 za dodávanou tepelnou energii:

Vytápění (+ dodané teplo z předávacích objektových stanic) Kč 557,39 /Gj bez DPH, Kč 641,-/Gj včetně DPH
Teplá užitková voda (mimo předávací objektové stanice) Kč 528,70 /Gj bez DPH, Kč 608,-/Gj včetně DPH

Comments are closed.