Likvidace splaškových vod z jímek na čistírně odpadních vod Nové Strašecí (ČOV)

1) Rozbory vzorků z jímek nejsou již vyžadovány, slouží-li jímka pro nemovitost určenou k bydlení.

Pokud je jímka napojena na provozovnu sloužící k podnikatelské činnosti, bude o potřebě rozboru vzorku z jímky rozhodnuto provozovatelem ČOV. Obecně platí, že vzorky budou vyžadovány u provozoven, u nichž je předpoklad, že by nemusely splňovat parametry splaškových vod uvedených v kanalizačním řádu.

Splní-li vzorek z jímky stanovené parametry, platí pro podnikatelské subjeky stejná pravidla jako pro jímky pro nemovitosti určené k bydlení.

2) Ceny:

od 1.1.2022

Vyčištění odpadní vody: Kč 35,- bez DPH, (38,5 včetně DPH) /m3 (bez dopravného)

Že odpadní vody pocházejí z jímky napojenou na nemovitost určenou k bydlení občan potvrdí čestným prohlášením (jednorázově), které je dostupné zde

V ostatních případech je cena za vyčištění m3 Kč 58,- + DPH
(např. nedoloží-li občan čestné prohlášení)

Comments are closed.