O firmě

100% vlastník: Město Nové Strašecí

Hlavní činnosti firmy:
- Údržba a opravy místních komunikací, chodníků a prostranství
- Čištění komunikací a prostranství
- Zajišťování zimní údržby místních komunikací, veřejných chodníků a prostranství
- Svoz velkoobjemových kontejnerů, svoz odpadkových košů
- Svoz komunálního odpadu, zajištění sběru nebezpečného odpadu
- Instalace a údržba dopravního značení včetně vodorovného
- Provoz a údržba veřejného osvětlení, vánoční osvětlení
- Údržba veřejné zeleně
- Provoz placených parkovišť
- Správa určeného majetku města
- Centrální zásobování teplem

Živnostenská oprávnění TSNS

Comments are closed.