Odpady

Naše společnost v této oblasti ve městě zajišťuje:

- svoz směsného komunálního odpadu od občanů a firem
- svoz vytříděných složek odpadu (papír, plasty, sklo, kovy)
- svoz kontejnerů na velkoobjemový odpad
- svoz odpadkových košů
- úklid veřejných prostranství

Comments are closed.