Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Město Nové Strašecí

ČOV Nové Strašecí – voda převedená a čištěná

Comments are closed.